ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและรับแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่น พ60/14, พ60/17
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ59/18
ภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่น พ60/01(นิติศาสตร์), พ60/21, พ60/22, พ61/07
ภาคเรียนที่ 2/2562 รุ่น พ62/12, พ62/13
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ60/18
ภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่น พ59/15
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2562
 2.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถดาวน์โหลดตารางเรียนและปฏิทินวิชาการได้ที่นี่ คลิก
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานหลักสูตและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2562
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น58,59,60,61 และ 62
- วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2562
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 29 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2562
 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 ตุลาคม 2562(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 5.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 6.ขั้นตอนการชำเงินค่าบำรุงการศึกษาเกินกำหนด
ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินกำหนด สามารถเข้าไปชำระผ่าน application mobile banking โดยเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาในส่วนภาระค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใช้งาน ( รายละเอียด )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2562