หลักสูตรที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯ    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
     
    เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2557
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร


เมื่อท่าน "กรอกใบสมัคร" เรียบร้อยแล้วกรุณา "พิมพ์ใบชำระเงิน" ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การสมัคร ได้ไม่เกินวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น  ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครต้องการ "เปลี่ยนสาขา" ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0-2890-1801 ต่อ 6012-6014 ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และ ก่อนชำระเงินที่ธนาคาร "ไม่อนุญาต" ให้ผู้สมัครเปลี่ยนสาขาในวัน "สอบสัมภาษณ์"
.

  การชำระเงิน
  ขั้นตอนการสมัคร
  กรอกใบสมัคร
  กำหนดการรายงานตัว
  พิมพ์ใบชำระเงิน / ยกเลิกการสมัครหรือเปลี่ยนสาขา
  แผนที่ติดต่อ
   
     
     
     
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 6 ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 6012-6014
  จำนวนผู้เข้าเว็บ @
 
  พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี