ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2559(ด่วนมาก)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ54/12
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ56/18,พ56/19,พ56/28
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
 2.รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 สำหรับนักศึกษา รุ่น 58 ภาคปกติ(ด่วนมาก)
รับสมัครทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษา รุ่น 58 ภาคปกติ
ศูนย์กรุงเทพฯ ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
ศูนย์สมุทรปราการ ติดต่อที่ สำนักทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
ภายในวันที่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุน (รับได้ที่สำนักทะเบียน)
2. สำเนาบัตรนักศึกษา
3. ใบเกรด ของภาคเรียนที่ 1/2558 ที่มีเกรดออกครบทุกวิชา และเกรดไม่ต่ำกว่า "C"
4. รูปถ่ายชุดนักศึกษา
รายละเอียด : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2559
 3.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี เกรด 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558(ด่วน)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืนที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
ภายในวันที่ 8 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น
โดยนักศึกษาต้องนำสำเนาใบเสร็จค่าเทอมมาติดต่อด้วย

สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 4.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี เกรด 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)(ด่วน)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืนที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
ภายในวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น
โดยนักศึกษาต้องนำสำเนาใบเสร็จค่าเทอมมาติดต่อด้วย

สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2559
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2558(ด่วน)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2558
 6.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014