ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ57/16,พ57/20
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ58/11,พ58/12
*รับแบบลงทะเบียน*

ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ56/16,พ56/22,พ57/12,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ56/13,พ56/26,พ58/10
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ55/12
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ55/21
ประกาศโดย   สนว   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2559
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 เมษายน 2559(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 7 เมษายน 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
ศูนย์กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 4.ประกาศกำหนดการรายงานตัวภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2559
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2558
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา รุ่น พ55, พ56, พ57
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 เฉพาะนักศึกษาภาคปกติที่มีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2558
- วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เฉพาะนักศึกษาภาคปกติที่มีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2558
- วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา) รุ่น พ55, พ56, พ57
เปิดภาคเรียนที่ 3/2558

- วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 4 - 19 เมษายน 2559
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 25 - 29 เมษายน 2559
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2559
 6.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014