ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560(ด่วนที่สุด)

*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ56/14,พ56/27
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ55/15,พ58/15,พ58/16
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ55/10,พ59/21
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ55/22,พ56/23
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ59/12
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ58/19
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2560
 2.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
 3.พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเรียนวันธรรมดา พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 3/2559 เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบชำระเงิน )
** ( คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน )
พิมพ์ใบชำระเงินออนไลน์ผ่าน Browser Chrome เท่านั้น
** นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 10 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น
** หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิมพ์ใบชำระเงิน
และพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2560
 4.นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษ(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 3/2559

- วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงิน online
- วันที่ 10 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
 6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2560
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 8.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2559
 9.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ค้างชำระค่าเทอม กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014