ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ56/20,พ56/21
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ57/10,พ58/17,พ58/18
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ56/28
ประกาศโดย   สนว   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 2.แจ้งงดให้บริการ(ด่วนที่สุด)
ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 3.การจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้ง เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
Download : ประกาศ
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 4.นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษวันธรรมดา รับแบบชำระเงิน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา ภาคปกติรุ่นปีการศึกษา 55 - 58 และรุ่นตกค้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

และนักศึกษา ภาคพิเศษวันธรรมดา รุ่น พ55 - พ57 และรุ่นตกค้าง
รับแบบชำระเงินที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในวันที่ 4 - 5 และวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2559
 5.ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคปกติ) ตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตามประกาศแจ้ง
Download : เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.8
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56,57 และ 58
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

- วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 27 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 4 - 5 และ 8 สิงหาคม 2559
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
 7.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 8 มิถุนายน 2559(ด่วนมาก)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 8.รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2559
 9.ติดต่อรับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 59 และภาคพิเศษ รุ่น พ59 ศูนย์กรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม
ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
วันศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 10.ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบรายชื่อได้ด้วยตนเอง โดยกรอก รุ่น และกลุ่ม
ลงในระบบ ( พิมพ์ใบรายชื่อ )
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014