ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2559
 2.รายชื่อ/สาขาวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมรุ่น/กลุ่ม อีกครั้ง ก่อนเข้าเรียน ตามประกาศรายชื่อ นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 นี้
(นักศึกษาใหม่ มรธ.กรุงเทพมหานคร และมรธ.สมุทรปราการ)
( ตรวจสอบรายชื่อ )
ตรวจสอบตารางเรียน
(ศูนย์กรุงเทพฯ)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2559
 3.ขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเรียนวันธรรมดา(ด่วนที่สุด)
โดยนักศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
คลิก :(รายละเอียด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2559
 4.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2559(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ56/28
*รับแบบลงทะเบียน*

ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ57/13,พ57/14,พ57/17,พ57/18
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ56/10
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ56/16,พ56/22,พ57/12,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ56/13,พ56/26,พ58/10
ประกาศโดย   สนว   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2559
 5.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2559
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56,57 และ 58
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

- วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 27 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
 7.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2559(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014