ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 58(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ56/29
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ54/17,พ54/18,พ54/19
*รับแบบลงทะเบียน*

ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ56/20,พ56/21,พ57/17,พ57/18
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ55/15
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ57/11
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ54/15,พ55/10
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 2.กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ(ด่วนมาก)
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2558 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
กำหนดการ Download : นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2558
 3.ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา(ด่วน)
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาภายในระบะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร
ตามประกาศแจ้ง Download : เอกสาร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2558
 4.ข้อมูลช่องทางให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(ด่วน)
ข้อมูลช่องทางให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ตามเอกสารแนบ Download : ข้อมูลติดต่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
(ด่วน)
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา (เปิดตามอาเซียน) รุ่น พ57
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 14-21 สิงหาคม 2558 นักศึกษารุ่นพ57/01-07
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

- วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 24 สิงหาคม - 8 กันยายน 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 21 - 25 กันยายน 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2558 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56 และ 57
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

- วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
 7.นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับคำร้องขอเทียบโอน
นักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รุ่นปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่ม ให้ส่งตัวแทนกลุ่มเข้ารับคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 ตามเอกสารแจ้ง Download : รับคำร้องเทียบโอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014