ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศแจ้ง เปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทุกชั้นปี ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 2.ประกาศผลการสอบ ภาคปกติ [รับตรง] รอบที่ 2(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2558
 3.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค 2558(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ56/27,พ56/29,พ57/17,พ57/18
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ52/50(การศึกษาปฐมวัย)
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ57/11,พ57/12,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2558
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 3/2557
(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)
- วันที่ 23 - 25 ก.พ.58 นักศึกษารุ่นตกค้างภาคปกติและภาคพิเศษ
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55/18 , 55/20 , 55/26 , 55/28 , 55/30 , 55/31 , 55/33 , 55/36 , 55/37 , 55/41 , 55/42 , 56/71
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รุ่นอ55/06 , อ55/08 , อ55/10 , อ55/15 , อ55/17
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 2 - 18 มีนาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 10 เมษายน 2558
เปิดภาคเรียนที่ 3/2557
- วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ประกาศแก้ไข ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติอาเซียน(ด่วน)
ประกาศแก้ไข ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 2557 เทอม 2
โดยให้ทางนักศึกษาตรวจสอบกำนดการสอบ และวันหยุดตามเอกสารแนบ ดังนี้ (ปฏิทินวิชาการ ฉบับแก้ไข)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2558
 6.ประกาศแจ้ง รายวิชา การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
การเรียนรายวิชาการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 2557 ขอให้นักศึกษา รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 7.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014