ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560(ด่วนที่สุด)

*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ56/13,พ56/26
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ59/10
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ56/14,พ57/12,พ57/16,พ57/20,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ55/21,พ56/11,พ56/12,พ58/10,พ58/11,พ58/12
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ58/21
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ55/12,พ55/14
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 14 ธันวาคม 2559(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2560
 3.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี เกรด 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืนที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
โดยนักศึกษาต้องนำสำเนาใบเสร็จค่าเทอมมาติดต่อด้วย

สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น55,56,57,58 และ 59
- วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

- วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2559
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2559
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 4 - 15 มกราคม 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2559
 5.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2559
 6.การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559
นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดทุกสาขาวิชา ทั้งที่เรียนกรุงเทพมหานคร และเรียนที่สมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง
รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2559
 7.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ค้างชำระค่าเทอม กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014