ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับแบบชำระเงินและแบบลงทะเบียน ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 57(ด่วนที่สุด)
*รับแบบลงทะเบียน* ภาคเรียนที่ 3/2556 รุ่น พ54/21 และ พ56/21(ตกค้างจากวันที่ 30 มี.ค. 57)
*รับแบบชำระเงิน* ภาคเรียนที่ 3/2556 รุ่น พ54/24, พ55/11 และ พ56/14
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ52/50
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2557
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 5 ก.พ. 57 และ วันที่ 12 มี.ค. 57(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 5 ก.พ. 57 และ วันที่ 12 มี.ค. 57
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2557
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 3/2556
(ด่วน)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
- วันที่ 24 - 28 ก.พ.57 นักศึกษา รุ่นตกค้าง ภาคปกติ และภาคพิเศษ
- วันที่ 24 - 28 ก.พ.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 54 กลุ่ม 17,18,24,25,26,27,30,31,33,35,36,37,38,47
- วันที่ 24 - 28 ก.พ.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55 กลุ่ม 42,55,56,57,60,61
- วันที่ 24 - 28 ก.พ.57 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รุ่น อ54 กลุ่ม 04,07,08,10
- วันที่ 24.- 28 ก.พ.57 นักศึกษาภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557
กำหนดรับแบบชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 3/2556 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014