ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่น พ58/11, พ58/12, พ58/20
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ59/13, พ59/21
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ59/26
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่น พ57/11
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2562
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 มกราคม 2562(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 7 มกราคม 2562
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2562
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น57,58,59 ,60 และ61
- วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

- วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 12 - 26 พฤศจิกายน 2561
- สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา) วันที่ 12 - 26 พฤศจิกายน 2561
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 7 - 18 ธันวาคม 2561
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2561
 4.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014