ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 14 กันยายน 2559(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 14 กันยายน 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2559
 2.แจ้งการเปิดให้บริการ(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2559
เปิดให้บริการเวลา 8.00 - 16.30 น.
วันอาทิตย์เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์งดให้บิรการ
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
 3.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2559
 4.กำหนดยื่นคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาคเรียน (I*)
ประจำภาคเรียน 1/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินในรายวิชาที่ขาดสอบ
กำหนดสอบ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ห้อง 652 - 654
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 5.นักศึกษาภาคปกติยื่นเรื่องตารางสอบซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2559 หากมีตารางสอบซ้ำ ให้นักศึกษา ยื่นคำร้องตารางสอบซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2559
 6.รักษาสภาพภาคเรียนที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56/46 ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558 และไม่มีข้อมูลลงทะเบียน 1/2559 ต้องรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2559 ด้วย
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 7.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559(ด่วนมาก)

*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ58/15,พ58/16
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ59/13
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ57/16,พ57/20
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ56/26,พ58/13,พ58/14
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 8.การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดทุกสาขาวิชา ทั้งที่เรียนกรุงเทพมหานคร และเรียนที่สมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง
รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2559
 9.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ค้างชำระค่าเทอม กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
 10.ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบรายชื่อได้ด้วยตนเอง
โดยกรอก รุ่น และกลุ่ม ลงในระบบ ( พิมพ์ใบรายชื่อ )
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014