ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งรับวุฒิสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาสายครู รุ่น 55 และ อ55 ที่มีสถานะสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2560
 2.นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษ(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
 3.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560(ด่วนที่สุด)

*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ57/10,พ58/13,พ58/14
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ56/10
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ56/22
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ59/13
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ56/24,พ57/12,พ57/16,พ57/20,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ55/21,พ56/11,พ56/12,พ58/10,พ58/11,พ58/12
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 3/2559

- วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 10 - 20 เมษายน 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
 5.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี เกรด 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (รุ่นปีการศึกษา 2559)(ด่วน)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (รุ่นปีการศึกษา 2559)
ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืนที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560
โดยนักศึกษาต้องนำสำเนาใบเสร็จค่าเทอมมาติดต่อด้วย

สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
 6.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี เกรด 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)(ด่วน)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 2)
ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืนที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
โดยนักศึกษาต้องนำสำเนาใบเสร็จค่าเทอมมาติดต่อด้วย

สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 8.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2559
 9.การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559
นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดทุกสาขาวิชา ทั้งที่เรียนกรุงเทพมหานคร และเรียนที่สมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง
รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2559
 10.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ค้างชำระค่าเทอม กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014