ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2558
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 13 มีนาคม 2558(ด่วนมาก)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 13 มีนาคม 2558
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 3.ประกาศแจ้ง เปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
แจ้งเปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทุกชั้นปี ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 3/2557
(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)
- วันที่ 23 - 25 ก.พ.58 นักศึกษารุ่นตกค้างภาคปกติและภาคพิเศษ
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55/18 , 55/20 , 55/26 , 55/28 , 55/30 , 55/31 , 55/33 , 55/36 , 55/37 , 55/41 , 55/42 , 56/71
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รุ่นอ55/06 , อ55/08 , อ55/10 , อ55/15 , อ55/17
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 2 - 18 มีนาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 10 เมษายน 2558
เปิดภาคเรียนที่ 3/2557
- วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี 3.00 ปีการศึกษา 2/2557 (เพิ่มเติมรอบ 2)(ด่วน)
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี (เพิ่มเติมรอบ 2) หากมีรายชื่อได้รับทุนให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
 6.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014