ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 57(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2556 รุ่น พ55/13
ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น พ54/32, พ54/33, พ54/34, พ55/16
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ54/10
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น พ56/26 และ พ56/29
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ52/50 (การศึกษาปฐมวัย)
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 3/2556 รุ่นพ52/28-29
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 สิงหาคม 2557(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014