ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2563
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2562
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เฉพาะรุ่น-กลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ที่มีจัดแผนการเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 3/2562

- 5 มีนาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2563
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2563
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 10 เมษายน 2563
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2563
 3.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถดาวน์โหลดตารางเรียนและปฏิทินวิชาการได้ที่นี่ คลิก
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานหลักสูตและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2562
 4.ขั้นตอนการชำเงินค่าบำรุงการศึกษาเกินกำหนด
ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินกำหนด สามารถเข้าไปชำระผ่าน application mobile banking โดยเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาในส่วนภาระค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใช้งาน ( รายละเอียด )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014