ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศงดการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด)
ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ตามเอกสารแจ้ง Download : งดการเรียนการสอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศผลการสอบวิชาการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ภาคปกติ รุ่น 57 และ อ57(ด่วนที่สุด)
ประกาศผลการสอบวิชาการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ภาคปกติ รุ่น 57 และ อ57
ตารางการอบรมสำหรับผู้สอบไม่ผ่าน | รายชื่อผลการสอบวิชาการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 3/2557
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา (เปิดตามอาเซียน) รุ่น พ57/01 - 07
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต

- วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม. 2558
เปิดภาคเรียนที่ 3/2557

- วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 4.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2558(ด่วนที่สุด)
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ55/20
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ56/11,พ56/12,พ56/13
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ54/10
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ54/17,พ54/18,พ54/19,พ55/11,พ55/15
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 5.ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชา ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ภาคพิเศษ(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 มีนาคม 2558(ด่วนมาก)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 25 มีนาคม 2558
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 7.กำหนดยื่นคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาคเรียน (I*)
ประจำภาคเรียน 2/2557
(ด่วน)
สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557- อาเซียน วันที่ 6 - 14 พฤษภาคม 2558
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินในรายวิชาที่ขาดสอบ
กำหนดสอบ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ห้อง 652 - 654
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
 8.ประกาศแจ้ง เปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม1 ปีการศึกษา 2558
แจ้งเปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทุกชั้นปี ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014