ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2562(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ57/10, พ59/17, พ60/18
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ61/04, พ61/05
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่น พ58/21
ภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่น พ58/19
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ60/26,พ60/27
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ61/10,พ61/11,พ61/12,พ61/13,พ61/20,พ61/22
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่น พ56/24
ภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่น พ57/12,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ58/10,พ59/19,พ59/20
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2562
 2.แจ้งนักศึกษาที่ไม่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2559
และไม่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ขอให้นักศึกษา เข้ามารับปริญญาบัตรที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยนักศึกษานำสำเนาใบคุณวุฒิ และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ
มิฉะนั้น นักศึกษาจะเสียค่าธรรมเนียมเก็บรักษาปริญญาบัตร จำนวน 500 บาท
ประกาศโดย   REG_AD   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 4 มีนาคม 2562(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 4 มีนาคม 2562
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2562
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2561
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ(เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน 3/2561)
- วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน 3/2561)
- วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 นักศึกษาภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 3/2561

- วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 13 - 22 มีนาคม 2562
- สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา) วันที่ 13 - 22 มีนาคม 2562
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2562
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2562
 5.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014