ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สมัครภาคปกติ [รับตรง] รอบที่ 3(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
 2.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี 3.00 สำหรับนักศึกษารุ่น 57(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี หากมีรายชื่อได้รับทุน
ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
** โดยนักศึกษานำสำเนาใบเสร็จค่าเทอมของเทอม 2/2557 มาติดต่อด้วย
และในวันที่มารับเงินค่าหน่วยกิตคืน นักศึกษาต้องนำ "ใบเสร็จตัวจริง" มาเดินเรื่องกับทางการเงิน

(ตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2558
 3.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย 2558(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ54/17,พ54/18,พ54/19,พ55/11,พ55/15
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ54/15,พ55/10
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 4.ประกาศแจ้งเพิ่มเบอร์ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด่วนมาก)
แจ้งเพิ่มเบอร์ติดต่อของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 3 เบอร์ ดังนี้
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
DTAC : 06-1854-1159, 06-1851-4591
AIS : 06-2590-4737
** โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ **
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2558
 5.ประกาศแจ้ง เปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
แจ้งเปิดเทอม นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทุกชั้นปี ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 3/2557
(ด่วน)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)
- วันที่ 23 - 25 ก.พ.58 นักศึกษารุ่นตกค้างภาคปกติและภาคพิเศษ
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55/18 , 55/20 , 55/26 , 55/28 , 55/30 , 55/31 , 55/33 , 55/36 , 55/37 , 55/41 , 55/42 , 56/71
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รุ่นอ55/06 , อ55/08 , อ55/10 , อ55/15 , อ55/17
- วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.58 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 2 - 18 มีนาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 10 เมษายน 2558
เปิดภาคเรียนที่ 3/2557
- วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2558
 7.ประกาศแจ้งงดการเรียนการสอน ภาคพิเศษวันอาทิตย์
แจ้งงดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2557
 8.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014