ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบสอบถามเรื่องคู่มือนักศึกษา ปี 2557-2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2558
 2.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ55/13
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ56/17,พ56/27,พ57/16,พ57/20
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ54/15,พ58/11,พ58/12,พ58/15,พ58/16
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ57/11,พ57/12,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ54/14,พ55/21
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ55/20
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ54/12,พ55/16,พ56/14
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56,57 และ 58
- วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2558 ขยายเวลาลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558

- วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 4 - 15 มกราคม 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2558
 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 23 กันยายน 2558(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 23 กันยายน 2558
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2558
 5.ข้อมูลช่องทางให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อมูลช่องทางให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ตามเอกสารแนบ Download : ข้อมูลติดต่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014