ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2552 รุ่น พ59/01(นิติศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 2/2552 รุ่น พ61/10
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่น พ559/13, พ60/16, พ60/26, พ60/27
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่น พ58/10
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
ประกาศโดย   งานหลักสูตและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2563
 2.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถดาวน์โหลดตารางเรียนและปฏิทินวิชาการได้ที่นี่ คลิก
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานหลักสูตและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2562
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 2 ธันวาคม 2562(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2562
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น58,59,60,61 และ 62
- วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2562
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 29 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2562
 5.ขั้นตอนการชำเงินค่าบำรุงการศึกษาเกินกำหนด
ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินกำหนด สามารถเข้าไปชำระผ่าน application mobile banking โดยเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาในส่วนภาระค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใช้งาน ( รายละเอียด )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014