ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.. 2558(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น พ55/18
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ54/12, พ54/16, พ55/12, พ55/16, พ55/19, พ56/15, พ56/23
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ54พ5/14
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ57/11, พ57/12, พ57/21, พ57/22, พ57/23
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ54/21, พ56/13
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ54/10
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ52/50 (การศึกษาปฐมวัย)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2558
 2.ประกาศผลการสอบ ภาคปกติ รอบที่ 1(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2558
 3.ประกาศแจ้ง โครงการทุนอุดมศึกษา(ด่วนที่สุด)
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 4.ประกาศแจ้งงดการเรียนการสอน ภาคพิเศษวันอาทิตย์(ด่วนมาก)
แจ้งงดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง ตามเอกสารแจ้ง Download : ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2557
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (เปิดเรียนตามอาเซียน)
(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เปิดเรียนตามอาเซียน)
- วันที่ 24 - 31 ธ.ค.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 และ อ57 (กรุงเทพ และ สมุทรปราการ)
- วันที่ 24 - 31 ธ.ค.57 นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ57 (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 2558
กำหนดชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 4 - 13 ก.พ. 2558
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
- วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
 6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปี 1 รุ่นปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายชื่อ ( file PDF )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 7.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2557
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 8.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014