ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562(ด่วนที่สุด)
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ59/19, พ59/20, พ59/26, พ60/13
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ60/12
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ58/20, พ59/18
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ61/07
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2562
 2.แจ้งรักษาสภาพปีการศึกษา 1/2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่รอการเปลี่ยนผลการเรียนจาก I เป็นระดับคะแนน
รอผลการเรียน และยังไม่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา
โดยไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 หากไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของภาคเรียนนี้
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2562
 3.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอถอนเงินคืน
ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยนักศึกษาแนบ สำเนาใบเสร็จค่าเทอมของปีการศึกษา 2/2561
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก >> รายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม คลิ๊ก >> รายชื่อ2
ประกาศโดย   REG_AD   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2562
 4.ขั้นตอนการชำเงินค่าบำรุงการศึกษาเกินกำหนด(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินกำหนด สามารถเข้าไปชำระผ่าน application mobile banking โดยเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาในส่วนภาระค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใช้งาน ( รายละเอียด )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2562
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น58,59,60 และ 61
- วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 20 มิถุนายน. - 4 กรกฎาคม 2562
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2562
 6.แจ้งนักศึกษาที่ไม่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2559
และไม่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ขอให้นักศึกษา เข้ามารับปริญญาบัตรที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยนักศึกษานำสำเนาใบคุณวุฒิ และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ
มิฉะนั้น นักศึกษาจะเสียค่าธรรมเนียมเก็บรักษาปริญญาบัตร จำนวน 500 บาท
ประกาศโดย   REG_AD   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560