ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ60/23,พ60/24,พ60/25
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่น พ57/11
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ59/16
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่น พ58/21
ภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่น พ60/26,พ60/27
ภาคเรียนที่ 3/2561 รุ่น พ61/10,พ61/11,พ61/12,พ61/13,พ61/20,พ61/22
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2562
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น58,59,60 และ 61
- วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 20 มิถุนายน. - 4 กรกฎาคม 2562
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2562
 3.แจ้งนักศึกษาที่ไม่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2559
และไม่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ขอให้นักศึกษา เข้ามารับปริญญาบัตรที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยนักศึกษานำสำเนาใบคุณวุฒิ และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ
มิฉะนั้น นักศึกษาจะเสียค่าธรรมเนียมเก็บรักษาปริญญาบัตร จำนวน 500 บาท
ประกาศโดย   REG_AD   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 4.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560