Home / ระบบรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 3.5(TCAS)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จัดสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3.5 นั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศผลการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม