Home / ระบบรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันจันทที่ 4 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม