Home / ระบบรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 และ 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม