ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/11 3 ก.ค. - 7 ส.ค. 65 1/2564 10 ก.ค. - 7 ส.ค. 65
พ61/15 3 ก.ค. - 7 ส.ค. 65 3/2564 10 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/12 26 มิ.ย.-31 ก.ค 65 1/2564 3-31 ก.ค. 65
พ61/15 26 มิ.ย.-31 ก.ค 65 2/2564 3-31 ก.ค. 65
พ62/20(นิติศาสตร์) 26 มิ.ย.-31 ก.ค 65 3/2564 3-31 ก.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 2.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/17 19 มิ.ย.-24 ก.ค 65 1/2564 26 มิ.ย.- 24 ก.ค. 65
พ60/15,พ61/05,พ61/12 19 มิ.ย.-24 ก.ค 65 2/2564 26 มิ.ย.- 24 ก.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/03 12 มิ.ย.-17 ก.ค 65 2/2564 19 มิ.ย.- 17 ก.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2565
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น61,62,63 และ 64 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2565
 4.การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ปี 1 รายละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2565
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2564 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 เฉพาะรุ่น-กลุ่มนักศึกษาภาคปกติที่มีจัดแผนการเรียน ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 3/2564

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 18 - 29 เมษายน 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2565
 6.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122