ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 15 (อาคารอุตสาหกรรมบริการ/โรงแรม)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
สอบปลายภาค
จันทร์
3202411 : ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
40
สป15-301
8:00-12:00
31 ต.ค 2565
จันทร์
3203412 : ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
40
สป15-301
13:00-17:00
31 ต.ค 2565
อังคาร
3213302 : การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
40
สป15-301
8:00-12:00
1 พ.ย 2565
อังคาร
3212204 : โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
40
สป15-301
13:00-16:00
1 พ.ย 2565
พุธ
3223204 : การสัมมนาการโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
2 พ.ย 2565
พฤหัสบดี
3223210 : การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
3 พ.ย 2565
พฤหัสบดี
3223210 : การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
3 พ.ย 2565
พฤหัสบดี
3233205 : การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจการบิน
40
สป15-301
13:00-17:00
3 พ.ย 2565
ศุกร์
3223311 : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
40
สป15-301
8:00-12:00
4 พ.ย 2565
ศุกร์
3223311 : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
40
สป15-301
8:00-12:00
4 พ.ย 2565
ศุกร์
3243208 : การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ
40
สป15-301
13:00-17:00
4 พ.ย 2565
ศุกร์
3243208 : การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ
40
สป15-301
13:00-17:00
4 พ.ย 2565
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122