ประกาศเรื่องสาขาวิชา/วิชาเอกที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

ผู้สมัครภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สามารถตรวจสอบสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สามารถจัดการเรียน การสอนได้ ที่หน้าเพจนี้ทุกต้นเดือน