ประกาศเรื่องสาขาวิชา/วิชาเอกที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

ผู้สมัครภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สามารถตรวจสอบสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สามารถจัดการเรียน การสอนได้ ที่หน้าเพจนี้ทุกต้นเดือน

ประกาศเดือนเมษายน 2564

ประกาศแจ้งผู้สมัครเรียนภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เลือกเรียนที่ มรธ.กรุงเทพมหานคร

เดือนเมษายน 2564 ยังไม่มีสาขาวิชาใดๆ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีกครั้งในเดือนถัดไป