ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

กิจกรรม รับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วัน เวลาในการยื่นใบสมัคร
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 15.00 น.
  • (ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชาที่เปิดสอน 15 กรกฎาคม 2565
กำหนดการรายงานตัวผ่านระบบ
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
ขยายวันรายงานตัวและชำระเงิน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2565