ทำบัตรนักศึกษา

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 และ 2565 รูปแบบของบัตรนักศึกษาจะเป็นบัตร VISA ของธนาคารกรุงไทย

นักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการถ่ายภาพตามกำหนด สามารถเข้ารับการถ่ายภาพรอบเก็บตกได้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ฝ่ายทะเบียน
รุ่น กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร รุ่น 64 และ 65
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น พ64 และ พ65
ภาคปกติ สมุทรปราการ รุ่น อ64 และ อ65
ภาคพิเศษ สมุทรปราการ รุ่น สป64 และ สป65
ระเบียบการแต่งกายถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา : การแต่งกายถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
คลิกยื่นคำร้องทำบัตรนักศึกษา:

หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ถ่ายภาพ ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการบันทึกข้อมูลก่อน เมื่อนักศึกษาได้ทำการถ่ายภาพตามกำหนดแล้ว จึงจะสามารถกดส่งคำร้องได้