ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 5 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 15 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 25 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 35 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 45 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 55 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)5 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 12 พ.ย. 2561 0:00 น.26 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 พ.ย. 2561 0:00 น.26 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา12 พ.ย. 2561 0:00 น.26 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 พ.ย. 2561 0:00 น.26 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )11 ธ.ค. 2561 0:00 น.15 ก.พ. 2562 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 12 พ.ย. 2561 0:00 น.26 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า7 ธ.ค. 2561 0:00 น.18 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 11 ธ.ค. 2561 0:00 น.18 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า12 พ.ย. 2561 0:00 น.1 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า19 ธ.ค. 2561 0:00 น.17 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา12 พ.ย. 2561 0:00 น.12 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา2 ม.ค. 2562 0:00 น.31 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 112 พ.ย. 2561 0:00 น.26 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 224 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 328 ม.ค. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค8 มี.ค. 2562 0:00 น.22 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค5 เม.ย. 2562 0:00 น.5 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค2 ม.ค. 2562 0:00 น.8 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 มี.ค. 2562 0:00 น.8 มี.ค. 2562 16:03 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122