ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2566
 2.ยื่นเรื่องสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2565
ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ฝ่ายทะเบียน คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2566
 3.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ63/10 15 ม.ค. - 19 ก.พ. 66 2/2565 22 ม.ค. - 19 ก.พ. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/01,พ61/13 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 3/2564 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66
พ62/25 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 1/2565 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66
พ61/10 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 2/2565 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2566
 4.ให้นักศึกษาภาคพิเศษรุ่น พ64 และ สป64 ลงทะเบียนเรียน (เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 8 ม.ค. 66)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษรุ่น พ64 และ สป64 ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ64 และ สป64 ทุกรุ่นกลุ่ม 5 - 15 ม.ค. 66 1/2565 1 ก.พ. - 1 มี.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 13 ธันวาคม 2565(ด่วนที่สุด)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2566
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2565
 6.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/14 25 ธ.ค. 65 - 5 ก.พ. 66 3/2564 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 66
พ63/16 25 ธ.ค. 65 - 5 ก.พ. 66 1/2565 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/05 4 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 3/2564 11 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2565
 7.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563