ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 15 (อาคารอุตสาหกรรมบริการ/โรงแรม)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 

ตารางเรียน

ตารางสอบปลายภาค
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
จันทร์
3223204 : การสัมมนาการโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
1 พ.ย 2566 เวลา 11:05-12:05 ห้อง สป9403
จันทร์
3212204 : โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
40
สป15-301
13:00-16:00
30 ต.ค 2566 เวลา 09:00-10:30 ห้อง สป9204
จันทร์
8100108 : โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
434
สป15-301
13:00-16:00
30 ต.ค 2566 เวลา 09:00-10:30 ห้อง สป9202
อังคาร
3203412 : ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
40
สป15-301
8:00-12:00
3 พ.ย 2566 เวลา 13:30-15:00 ห้อง สป9406
อังคาร
3243208 : การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ
40
สป15-301
13:00-17:00
3 พ.ย 2566 เวลา 09:00-11:00 ห้อง สป9411
อังคาร
3243208 : การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ
40
สป15-301
13:00-17:00
3 พ.ย 2566 เวลา 09:00-11:00 ห้อง สป9411
พุธ
3223311 : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
40
สป15-301
8:00-12:00
30 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9207
พฤหัสบดี
3223210 : การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
1 พ.ย 2566 เวลา 13:30-15:00 ห้อง สป9410
พฤหัสบดี
8102204 : การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
434
สป15-301
13:00-17:00
31 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9302
พฤหัสบดี
3213302 : การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
40
สป15-301
13:00-17:00
31 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9207
ศุกร์
3202411 : ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
40
สป15-301
8:00-12:00
1 พ.ย 2566 เวลา 09:00-10:30 ห้อง สป9306
ศุกร์
8102210 : การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
434
สป15-301
13:00-17:00
30 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9306
ศุกร์
3232208 : การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
40
สป15-301
13:00-17:00
30 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9208
ศุกร์
3232208 : การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
40
สป15-301
13:00-17:00
30 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9208
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122