นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
E-mail : reg@dru.ac.th
Map : Google Map