ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/13,พ61/14,พ62/20(นิติศาสตร์) 26 พ.ย. - 17 ธ.ค. 66 1/2566 24 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67
พ63/11,พ63/13 26 พ.ย. - 17 ธ.ค. 66 1/2566 24 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67

ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/11,พ64/02 19 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66 3/2565 17 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67
พ61/12,พ63/14 19 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66 1/2566 17 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67
พ66/04,พ66/05 19 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66 2/2566 17 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2566
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เข้าสู่ระบบ

- วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 62,63,64,65 และ 66 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2566
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2566
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2566
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2566
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 9 ตุลาคม 2566(ด่วนที่สุด)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 9 ตุลาคม 2566
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2566
 4.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ64/05 12 - 26 พ.ย. 66 3/2565 3 - 17 ธ.ค. 66
พ62/21,พ65/10,พ65/11,พ65/12 12 - 26 พ.ย. 66 1/2566 3 - 17 ธ.ค. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ64/04,พ64/06,พ64/12,พ64/14 5 - 19 พ.ย. 66 3/2565 26 พ.ย. - 17 ธ.ค. 66
พ63/21 5 - 19 พ.ย. 66 1/2566 26 พ.ย. - 17 ธ.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2565
 5.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122