รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 และ 2566 สมัครเรียน.
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ สมัครเรียน.
.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
Fax : 02 890 2305
website : reg.dru.ac.th