รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 >> สมัครเรียน <<
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 >> สมัครเรียน <<

.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
E-mail : reg@dru.ac.th
Map : Google Map