ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2567
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ65/10,พ65/11,พ65/12 19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67 2/2566 9 - 23 มิ.ย. 67

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ62/21 12 - 26 พ.ค. 67 2/2566 2 - 16 มิ.ย. 67

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2567
 2.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2567
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ64/02 21 เม.ย. - 12 พ.ค. 67 1/2566 19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67
พ63/13 21 เม.ย. - 12 พ.ค. 67 2/2566 19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67

ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2567
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ62/20(นิติศาสตร์),พ63/11,พ63/14 31 มี.ค. - 28 เม.ย. 67 2/2566 12 - 26 พ.ค. 67

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2567
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2566
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เข้าสู่ระบบ

- วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2567 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 นักศึกษาภาคปกติ กรุงเทพมหานคร เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีการจัดแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 นักศึกษาภาคปกติ สมุทรปราการ เฉพาะรุ่น-กลุ่ม ที่มีการจัดแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 3/2566

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2567
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 17 - 30 เมษายน 2567
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 22 - 30 เมษายน 2567
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2567
 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 9 เมษายน 2567(ด่วนที่สุด)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF ) ( file PDF2 )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 9 เมษายน 2567
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2566
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122