เข้าสู่ระบบ / Login

ประกาศ

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 และ 2565
ที่ไม่ได้เข้ารับบัตรนักศึกษาตามกำหนด ติดต่อรับที่

  • มรธ.กรุงเทพ ติดต่อรับด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย
    สาขาสี่แยกบ้านแขก แผนที่ กทม.
  • มรธ.สมุทรปราการ ติดต่อรับด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย
    สาขาบางปู กม. 30 แผนที่ สป.

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08:37:44 น.

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เข้าสู่ระบบ

- วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาคปกติ (เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน) ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน) ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 3/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2566
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 18 - 30 เมษายน 2566
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 24 - 30 เมษายน 2566
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:17:24 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 2566

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/03 12 มี.ค. - 23 เม.ย. 66 1/2565 19 มี.ค. - 23 เม.ย. 66
พ63/14 12 มี.ค. - 23 เม.ย. 66 2/2565 19 มี.ค. - 23 เม.ย. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/01,พ61/02 26 ก.พ - 2 เม.ย. 66 1/2565 5 มี.ค. - 2 เม.ย. 66
พ62/21 26 ก.พ - 2 เม.ย. 66 2/2565 5 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:56:44 น.

(ตรวจสอบรายชื่อ)
Download : ( file PDFชุดที่ 1 )
Download : ( file PDFชุดที่ 2 )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโดย : regis เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 03:14:51 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2566

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/04,พ61/11 12 ก.พ - 19 มี.ค. 66 3/2564 19 ก.พ - 19 มี.ค. 66
พ61/12,พ61/15 12 ก.พ - 19 มี.ค. 66 1/2565 19 ก.พ - 19 มี.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:54:13 น.

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 12:51:27 น.