เข้าสู่ระบบ / Login

ประกาศ

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2565

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/05 4 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 3/2564 11 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ63/14,พ63/21 20 พ.ย. - 25 ธ.ค. 65 1/2565 27 พ.ย. - 25 ธ.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:27:17 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2565

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ63/20 13 พ.ย. - 18 ธ.ค. 65 1/2565 20 พ.ย. - 18 ธ.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ63/11,พ63/12,พ63/13,พ63/15 6 พ.ย. - 11 ธ.ค. 65 1/2565 13 พ.ย. - 11 ธ.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:28:01 น.

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เข้าสู่ระบบ

- วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น61,62,63,64 และ 65 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:50:47 น.

(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 12 กันยายน 2565
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ประกาศโดย : registrar เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 02:49:19 น.

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 01:19:57 น.