ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/10 22 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65 3/2564 29 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/15,พ60/16,พ60/19-20 8 พ.ค. - 12 มิ.ย. 65 2/2564 22 พ.ค. - 12 มิ.ย. 65
พ63/10 8 พ.ค. - 12 มิ.ย. 65 3/2564 22 พ.ค. - 12 มิ.ย. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2565
 2.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/13 24 เม.ย. - 5 มิ.ย. 65 1/2564 1 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65
พ61/20 24 เม.ย. - 5 มิ.ย. 65 2/2564 1 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/11 10 เม.ย. - 29 พ.ค. 65 3/2563 24 เม.ย. - 29 พ.ค. 65
พ62/22 10 เม.ย. - 29 พ.ค. 65 2/2564 24 เม.ย. - 29 พ.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2565
 3.การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ปี 1 รายละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2565
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2564 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 เฉพาะรุ่น-กลุ่มนักศึกษาภาคปกติที่มีจัดแผนการเรียน ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 3/2564

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 18 - 29 เมษายน 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2565
 5.โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 1/65 รับสมัครหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2565
 6.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563