ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/13 7 ส.ค. - 11 ก.ย. 65 2/2564 14 ส.ค. - 11 ก.ย. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/13 31 ก.ค. - 4 ก.ย. 65 2/2564 7 ส.ค. - 4 ก.ย. 65
พ62/22 31 ก.ค. - 4 ก.ย. 65 3/2564 7 ส.ค. - 4 ก.ย. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2565
 2.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/14 24 ก.ค. - 28 ส.ค. 65 2/2564 31 ก.ค. - 28 ส.ค. 65
พ63/14 24 ก.ค. - 28 ส.ค. 65 3/2564 31 ก.ค. - 28 ส.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/26,พ61/27 10 ก.ค. - 14 ส.ค. 65 2/2564 17 ก.ค. - 14 ส.ค. 65
พ63/11,พ63/12,พ63/15,พ63/20,พ63/21 10 ก.ค. - 14 ส.ค. 65 3/2564 17 ก.ค. - 14 ส.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2565
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น61,62,63 และ 64 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2565
 4.การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ปี 1 รายละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2565
 5.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122