ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/11 1 - 15 ต.ค. 66 2/2565 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 66
พ61/15 1 - 15 ต.ค. 66 3/2565 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/13,พ61/14,พ63/12 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 66 3/2565 15 - 29 ต.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2566
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 11 กันยายน 2566(ด่วนที่สุด)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 11 กัยายน 2566
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2566
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 15 สิงหาคม 2566(ด่วนที่สุด)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2566
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เข้าสู่ระบบ

- วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2566 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น62,63,64,65 และ 66 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2566
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2566
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2566
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2566
 5.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/12,พ63/15,พ63/16 17 ก.ย. - 1 ต.ค. 66 3/2565 8 - 22 ต.ค. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/10 10 - 24 ก.ย. 66 1/2566 1 - 15 ต.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2565
 6.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563