ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ56/22
ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่น พ56/13, พ59/16
*รับแบบลงทะเบียน*

ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่น พ59/19, พ59/20
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่น พ58/19, พ58/20
ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่น พ59/26, พ60/13
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 2.รับคู่มือนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 และ 58
นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ57 และ พ58
ส่งตัวแทนห้องรับคู่มือนักศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2561
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
* กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น56,57,58,59 และ 60
- วันที่ 20- 26 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
* เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

- วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
* กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 27 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
* กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
* กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 3 - 15 มกราคม 2561
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 4.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2560
 6.ประกาศงดการเรียนการสอน(ด่วน)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560