เข้าสู่ระบบ / Login

ประกาศ

ประกาศโดย : regis เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 03:19:42 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2563

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ58/11,พ58/12,พ59/18,พ60/15 9– 30 ส.ค. 2563 2/2562 30 ส.ค. – 20 ก.ย. 2563
พ61/03 9– 30 ส.ค. 2563 3/2562 30 ส.ค. – 20 ก.ย. 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2563
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/14 2 – 23 ส.ค. 2563 3/2562 23 ส.ค. – 13 ก.ย. 2563
พ62/22, พ62/25 2 – 23 ส.ค. 2563 1/2563 23 ส.ค. – 13 ก.ย. 2563
ส่วนรุ่นกลุ่มอื่นให้รอแจ้งประกาศต่อไป
ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 03:09:47 น.

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น59,60,61 และ 62
- วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2563
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 22 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10:25:17 น.

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษให้เข้าระบบเพื่อทำการลงทะเบียนเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด ใว้ในระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) พร้อมทั้งพิมพ์แบบชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) นี้
ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย : reg เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:24:12 น.

( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) นี้
ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย : registrar เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 01:47:14 น.


ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2563

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ58/21 26 ก.ค. – 16 ส.ค. 2563 3/2561 9-30 ส.ค. 2563
พ58/20 26 ก.ค. – 16 ส.ค. 2563 2/2562 16 ส.ค.- 6 ก.ย. 2563
พ61/05,พ61/22 26 ก.ค. – 16 ส.ค. 2563 3/2562 16 ส.ค. – 6 ก.ย. 2563

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 03:12:02 น.

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ชำระเงินค่าบริหารจัดการห้องเรียน ไปก่อนประกาศฉบับนี้ ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบริหารจัดการห้องเรียน 1000 บาท ได้ผ่าน ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) นี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย : registrar เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 04:14:47 น.

ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินกำหนด สามารถเข้าไปชำระผ่าน application mobile banking โดยเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาในส่วนภาระค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใช้งาน ( รายละเอียด )

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:16:43 น.