เข้าสู่ระบบ / Login

ประกาศ

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2565

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/13 7 ส.ค. - 11 ก.ย. 65 2/2564 14 ส.ค. - 11 ก.ย. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/13 31 ก.ค. - 4 ก.ย. 65 2/2564 7 ส.ค. - 4 ก.ย. 65
พ62/22 31 ก.ค. - 4 ก.ย. 65 3/2564 7 ส.ค. - 4 ก.ย. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30:17 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2565

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/14 24 ก.ค. - 28 ส.ค. 65 2/2564 31 ก.ค. - 28 ส.ค. 65
พ63/14 24 ก.ค. - 28 ส.ค. 65 3/2564 31 ก.ค. - 28 ส.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/26,พ61/27 10 ก.ค. - 14 ส.ค. 65 2/2564 17 ก.ค. - 14 ส.ค. 65
พ63/11,พ63/12,พ63/15,พ63/20,พ63/21 10 ก.ค. - 14 ส.ค. 65 3/2564 17 ก.ค. - 14 ส.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08:28:39 น.

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น61,62,63 และ 64 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:51:56 น.

นักศึกษาใหม่ ปี 1 รายละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รายละเอียด

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 01:51:44 น.

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 01:19:57 น.