เข้าสู่ระบบ / Login

ประกาศ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 01:11:10 น.

นักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2565
ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ฝ่ายทะเบียน คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09:44:56 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 2566

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ63/10 15 ม.ค. - 19 ก.พ. 66 2/2565 22 ม.ค. - 19 ก.พ. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/01,พ61/13 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 3/2564 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66
พ62/25 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 1/2565 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66
พ61/10 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 2/2565 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12:54:25 น.

นักศึกษาภาคพิเศษรุ่น พ64 และ สป64 ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ64 และ สป64 ทุกรุ่นกลุ่ม 5 - 15 ม.ค. 66 1/2565 1 ก.พ. - 1 มี.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12:54:55 น.

(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2566

ประกาศโดย : registrar เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10:13:09 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2565

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/14 25 ธ.ค. 65 - 5 ก.พ. 66 3/2564 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 66
พ63/16 25 ธ.ค. 65 - 5 ก.พ. 66 1/2565 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/05 4 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 3/2564 11 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : งานหลักสูตรและแผนการเรียน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12:54:49 น.

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 12:51:27 น.