ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2565
ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ฝ่ายทะเบียน คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ 2565
1. นักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ติดต่อทำบัตรได้ในวันที่ 18 - 20 และ 23 - 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนอาคาร 6 ชั้น 1
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เข้ารับการถ่ายภาพได้ในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนอาคาร 6 ชั้น 1
2. เมื่อนักศึกษาดำเนินถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลของนักศึกษาในระบบ และให้กดส่งคำร้องในระบบ
ตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ63/10 15 ม.ค. - 19 ก.พ. 66 2/2565 22 ม.ค. - 19 ก.พ. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/01,พ61/13 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 3/2564 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66
พ62/25 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 1/2565 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66
พ61/10 8 ม.ค. - 12 ก.พ. 66 2/2565 15 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
นักศึกษาภาคพิเศษรุ่น พ64 และ สป64 ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ64 และ สป64 ทุกรุ่นกลุ่ม 5 - 15 ม.ค. 66 1/2565 1 ก.พ. - 1 มี.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2566
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/14 25 ธ.ค. 65 - 5 ก.พ. 66 3/2564 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 66
พ63/16 25 ธ.ค. 65 - 5 ก.พ. 66 1/2565 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/05 4 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 3/2564 11 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
Fax : 02 890 2305
E-mail : reg@dru.ac.th
Map : Google Map