ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/13 7-28 พ.ค. 66 1/2565 4-18 มิ.ย. 66
พ63/16 7-28 พ.ค. 66 2/2565 4-18 มิ.ย. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/11,พ61/14 30 เม.ย. - 14 พ.ค. 66 1/2565 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เข้าสู่ระบบ

- วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาคปกติ (เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน) ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน) ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 3/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2566
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 18 - 30 เมษายน 2566
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 24 - 30 เมษายน 2566
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/05 23 เม.ย. - 7 พ.ค. 66 1/2565 14 - 28 พ.ค. 66

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 2566
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ62/25,พ63/11,พ63/12,พ63/15 9 - 30 เม.ย. 66 2/2565 7 - 21 พ.ค. 66

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
Fax : 02 890 2305
E-mail : reg@dru.ac.th
Map : Google Map