ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/01 2 ต.ค. - 13 พ.ย. 65 2/2564 9 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/17,พ61/04 18 ก.ย. - 30 ต.ค. 65 2/2564 25 ก.ย. - 30 ต.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/01 (นิติศาสตร์) 11 ก.ย. - 16 ต.ค. 65 2/2564 18 ก.ย. - 16 ต.ค. 65
พ61/10 11 ก.ย. - 16 ต.ค. 65 1/2565 18 ก.ย. - 16 ต.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ62/25 28 ส.ค. - 9 ต.ค. 65 3/2564 11 ก.ย. - 9 ต.ค. 65
พ63/10 28 ส.ค. - 9 ต.ค. 65 1/2565 11 ก.ย. - 9 ต.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 12 กันยายน 2565
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020) เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2565
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น61,62,63 และ 64 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะในกรณีที่ชำระเงินเกินกำหนด (มีค่าปรับวันละ 20 บาท สูงสุด 600 บาท) รายละเอียด
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
มือถือ : 094 795 4174
Fax : 02 890 2305
website : reg.dru.ac.th