ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/11 3 ก.ค. - 7 ส.ค. 65 1/2564 10 ก.ค. - 7 ส.ค. 65
พ61/15 3 ก.ค. - 7 ส.ค. 65 3/2564 10 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/12 26 มิ.ย.-31 ก.ค 65 1/2564 3-31 ก.ค. 65
พ61/15 26 มิ.ย.-31 ก.ค 65 2/2564 3-31 ก.ค. 65
พ62/20(นิติศาสตร์) 26 มิ.ย.-31 ก.ค 65 3/2564 3-31 ก.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/17 19 มิ.ย.-24 ก.ค 65 1/2564 26 มิ.ย.- 24 ก.ค. 65
พ60/15,พ61/05,พ61/12 19 มิ.ย.-24 ก.ค 65 2/2564 26 มิ.ย.- 24 ก.ค. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/03 12 มิ.ย.-17 ก.ค 65 2/2564 19 มิ.ย.- 17 ก.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น61,62,63 และ 64 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
- วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2565 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 เฉพาะรุ่น-กลุ่มนักศึกษาภาคปกติที่มีจัดแผนการเรียน ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 3/2564

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2565
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 18 - 29 เมษายน 2565
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

.
โทรศัพท์ : 02 890 1801 ต่อ 60120-60124,60130 และ 60133
มือถือ : 094 795 4174
Fax : 02 890 2305
website : reg.dru.ac.th